Title Image

Undervisning i estetiska ämnen är viktigt

Undervisning i estetiska ämnen är viktigt

Forskning visar att undervisning i estetiska ämnen även leder till att eleverna lär sig teoretiska ämnen bättre. Det är intressant och spännande. Studier framtagna vid Karolinska Institutet visar att dans och musik stimulerar lärandet av teoretiska ämnen som till exempel matematik.

Forskningen visar också att elever mår bra av att utöva kulturella aktiviteter och röra på sig för att bättre träna hjärnan. Inte bara sitta stilla och räkna, skriva och läsa. En skola med sång, musik och konst på schemat, skapar balans mellan återhämtning och energi och blir roligare och mer intressant för eleverna.

Att musicera eller utöva kulturella aktiviteter sätter tydliga avtryck i barns och ungas hjärnor. En kanadensisk studie av sexåringars IQ visade att barn som ägnade sig åt kulturella aktiviteter ökade sin IQ mer än genomsnittet. (ref Skolvärlden.se forskning av didaktiker Åsa Morberg)

Vid föreningens barnhem i Katmandu undervisas barnen i sång, bild och dans – till stor glädje för dem. Vi tror också att det bidrar i deras lärande i skolan. På bilden ser ni barn på Manjushree som spelar och sjunger.