Title Image

Vuxen och dags att lämna flickhemmet

Vuxen och dags att lämna flickhemmet

Rita har fyllt 18 och det är dags att flytta från flickhemmet. De flickor som vuxit upp hos oss får fortsatt utbildning, boende, matpengar och fickpengar tills de har en yrkesutbildning

Nu bor Rita i en liten lägenhet på ett rum och kök som hon delar med sin syster Smriti som kommit ner från byn för att få chansen att gå i skolan. Vi kan inte hjälpa Smriti med utbildning men när hon bor ihop med Rita kan vi bjuda på bostad. Det underlättar för att klara studierna. Gayatri Fund hjälper till med halva skolavgiften första året för Smriti, så resten måste vara familjens egen insats. Flickorna är nöjda och stolta över sitt första egna boende.

Hälsningar från Kathmandu

Eva