Title Image

World population survey

World population survey

En allvarlig nyhet illustreras av en 10 år gammal bild på Rohid och föreningens grundare Eva Holmberg Tedert.

Nyheten kom redan i mars efter att FN publicerat den senaste ”World Population Survey” med listan på nationella resultat i IQ-test som genomförs med jämna mellanrum.

Av de 195 länder och 4 territorier som testat kom Japan och Taiwan högst med över 106 i snitt. Finland fick 101 poäng, Sverige 97. Genomsnitt bör ligga mellan 85 – 114. Allt under 70 är extremt lågt. Nepal kom på plats 199 med 43 poäng. D.v.s sist. I princip ska det inte påverka att 35% av befolkningen inte kan läsa eller skriva men när man jämför länder med stor andel analfabeter med resultaten i IQ- testerna verkar det vara ett visst samband ändå.

Men sist! Detta har med oro noterats av politiker i Nepal som undrar vad de ska ta sig till.

En orsak tror jag är att så många barn är undernärda. UNICEF räknar med att en tredjedel av barnen I Nepal är så undernärda att de får inlärningssvårigheter. Det är alltså viktigt att vi ser till att små barn får mat. Det är också viktigt att vi ger så många barn som möjligt utbildningar i förhållande till deras kapacitet. Nepal behöver dem för att utvecklas som nation.

Rohid? Jo, han är en klipsk gosse som har goda resultat i skolan och nyss börjat klass 8.

Varma hälsningar

Eva