Kallelse till årsmöte

Här med kallar vi, Föreningen för Gatubarn i Nepal, till årsmöte söndagen den 26 april kl. 13.00. På grund av rådande situation håller vi årsmötet via Microsofts digitala plattform, Teams. Det blir ett annorlunda möte men en fördel är ju att