Blog

Intressant uppsats om gatubarn i Nepal och vårt arbete

Miranda Kalpouzos och Lovisa Hulthén har gjort sitt examensarbete i socialt arbete på Södertörns högskola, med besök och intervjuer i Nepal. De har fokuserat på gatubarnens situation och vilka möjligheter det finns att utvecklas trots en svår start. Jag är stolt och glad över att det vi gör på våra två barnhem i Kathmandu verkligen...
Läs Mer

Till alla er som stöttar barn och ungdomar som vi arbetar för i Nepal

Vi jobbar vidare med våra två barnhem och alla de barn som bor i familjer men får sin skolgång betald via våra faddrar. Vi fortsätter arbeta i slumområdet Shantinagar för att barnen där ska överleva genom att de får rent vatten och mat. Självklart fortsätter vi att bekosta utbildning på Medical College till våra 12 studenter...
Läs Mer

Till bidragsgivare med stående överföringar till föreningen

Föreningen för Gatubarn i Nepal har bytt bank till Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Vi har ett antal trogna bidragsgivare som gör (stående) överföringar till vårt gamla bankkonto i Swedbank, Gävle. Vi vore tacksamma om ni kan ändra detta till det nya bankkontot som är 8270-1, 4761306-2. Det gamla kontot finns fortfarande kvar, men vi önskar avsluta...
Läs Mer