Hjälp barnen i Nepal du också!

Skänk valfritt bidrag och hjälp gatubarnen i Nepal!

Swish-nummer: 123 900 36 58  |  Bankgiro: 900-3658  |  Plusgiro: 90 03 65-8

Insamlingsmål 2016

2016 är vårt insamlingsmål 1,4 miljoner
Insamlat hittills: 506 316:-

Graf_maj_2016_redigerad

Aktuellt

Läs mer

Ni vet ju sedan tidigare att vi har vänner från Canada, specialister på permakultur, på plats i Gokarna och att de tillsammans med flickorna och personalen arbetar med att förändra trädgården till det bättre. Detta är en viktig lärprocess för barnen och jag vill här delge er Caths och Ciscos senaste två- veckorsrapport. Ni får mailet helt oredigerat för att det var så mycket fin information om hur de arbetar med projektet:

Hello Eva,

How are you?

Some updates from the past two weeks of the project...

We have completed the survey of the land including all the climatic factors affecting the land, natural flows, the vegetation, the measurements, etc. From this information we have created a base map of your property on which we will add overlays and then eventually the garden design.
We also went to visit KRMEF as you suggested and met with Krishna. It is a lovely place and we gleaned many ideas for your land! Krishna also suggested that he would be interested in visiting the property *maybe a connection in the making*.
The above background work we did during the week the girls had exams. Last week, during their holidays, we focused more on planning and doing activities with them. Those included...

The Web of Life. We did an introduction day to the importance of nature and the interconnection of elements. This included some games and the web of life activity.

We also presented the final base map to the girls, covering the importance of all the different aspects of maps by asking them their observations. But there was one key thing missing - a title. We didn't title the map or the project because we figured the girls could do it themselves. So we broke up into groups to brainstorm ideas and then had an eyes-closed vote to decide on a name for the garden. In the end, the consensus choice is ... The Girls' Beautiful Garden!

The following visit we did a survey activity with the girls to dream about what they want to see and do in their garden. Briefly, there were two rounds to focus on different aspects of the garden. Round 1 was on flora and fauna. Round 2 on structures, activites, and community. Each round the girls changed groups and worked together to write, draw, colour, and create their ideas on chart paper. A final third round - again in a new group - was focused on getting the best of all ideas and for the girls to design their own garden! It was cute, one of the groups said in their design, "we want to celebrate our Eva maam's birthdays in our beautiful garden!"

Finally, we briefly covered the importance of soil and adding organic matter to your soil (i.e. compost). Through a fun activity we explored how different kinds of soil will act different, depending on factors such as soil size, water, air, minerals, and most importantly, organic matter. We also had a group of six volunteers who came out with us to do a fun and messy soil sampling session.
Our next steps for this week and the next are to...

Make sense of all the information we have gathered and do a research analysis of subtropical and appropriate vegetation for your land.
We want to complete the overlays for the base map including an overlay of existing vegetation as well as flows.
Finally, we will begin the initial stages of the design (again, with the input of the girls and staff).
Today we took a deeper look at the water situation on the property and had a lovely informal meeting with Julius, Basanti and Sunita about different possibilities and ideas for the project.

All is well on our side. If you have any questions for us, please do let us know. And of course, if you too want anything specific on the land do share :)

Warm regards,

Cisco and Cath

PS. I tried attaching some photos from the above activities, but they would not load. If I find a solution I will send your those photos.
... Se merSe mindre

Visa på facebook

Föreningens adress i Sverige:
Då och då får vi frågor om vår adress i Sverige och varför det inte står på hemsidan. Det beror på att vi inte har några dyra lokaler och ingen anställd personal i Sverige. Vi vill att de pengar som du skänker till Föreningen för gatubarn i Nepal skall gå till verksamheten i Nepal. Inte till kontor och personal i Sverige. Alla vi som arbetar med föreningen i Sverige gör det ideellt och sköter administration, ekonomi, informationsinsatser hemifrån på fritiden.
Vem du ska prata med av styrelseledamöterna: Ordförande Martina, Vice ordförande Ann-Christin, ekonomiansvarig Kjell, ledamöterna Anna, Tero, Elisabet, Heléne, Sanna eller med Eva som är grundare av föreningen beror på ditt ärende. Skriv ett meddelande till oss via Facebook eller skriv e-post till: info@gatubarnnepal.net
så får du snabbt svar på vem av oss som ansvarar för just din fråga.

Varma hälsningar från oss i Föreningen för gatubarn i Nepal
... Se merSe mindre

Visa på facebook

KUNSKAP FÖR LIVET OCH MAT PÅ BORDET I ALLA LÄGEN:
Vårt mål är att våra barn i Nepal ska växa upp till bra och kapabla människor som kan hantera sin framtid i Nepal. De ska ha gångbara utbildningar och de ska veta hur man klarar sig och får mat på bordet i alla lägen. Ett led i detta är vår trädgård i Gokarna.
Odlingarna expanderar och barnen får mer och mer obesprutade grönsaker att äta. För att ytterligare stärka förståelsen och öka kunskaperna i hur man odlar effektivt och i samklang med miljön har våra skolflickor först fått besöka ekologiska odlingar söder om Kathmandu och få en föreläsning där. Nu under skollovet är våra vänner från Canada, Cath och Cisco, specialister på perma kultur, på plats i Kathmandu och arbetar med barnen och personalen för att göra trädgården ännu mer intressant, vacker och produktiv. Växternas placering, odlingsföljd, organisk gödning, kompostering bland annat, får de lära sig genom aktivt deltagande. Jag får rapporter både från Cath o Cisco om hur de lägger upp arbetet och från Julius om hur personalen och barnen involveras. Jag har också direkt kontakt med Alisha, vår äldsta på flickhemmet, och det här är något som flickorna tycker är väldigt intressant och lärorikt. Det är ju på riktigt alltsammans och de får vara med och bestämma. De får också direkt nytta av resultatet. Ett led i att bygga kunskap för livet.
Eva H T
... Se merSe mindre

Visa på facebook