Hjälp barnen i Nepal du också!

Skänk valfritt bidrag och hjälp gatubarnen i Nepal!

Swish-nummer: 123 900 36 58  |  Bankgiro: gåvor 900-3658, medlemsavgifter 900-5778   |  Plusgiro: 90 03 65-8

Insamlingsmål 2018

2018 är vårt insamlingsmål 1,6 miljoner
Insamlat under året: 77 810 kr
Uppdaterad: 2018-02-11


Aktuellt

Läs mer

Rent vatten, en förutsättning för livet.
Tack vare Soroptimisterna Sverige har över 70 familjer i slumområdet Shantinagar i Kathmandu möjlighet att rena flodvatten till dricksvatten.
NU får också familjer i byar runt Surkhet i västra Nepal möjlighet att rena vatten tack vare denna svenska uppfinning, Soroptimisterna och tack vare vännerna Håkan Gabrielsson och Gunnar Rydin i föreningen Out of Ashes som kunde transportera fyra Solvatten denna gång. Bilderna kommer från byar där kastlösa Badi bor. Det är tradition att flickor från Badi säljs till prostitution. Om vi kan ge bättre förutsättningar att leva kan färre flickor bli sålda. Tre av våra Medical College-studenter kommer från byarna i detta område.

Eva Holmberg Tedert
... Se merSe mindre

Visa på facebook

Matleveranser till slumområdet Shantinagar i Kathmandu fortsätter som vanligt. Det finns en liten kristen församling där och de kan laga större mängder mat att dela ut till barnen i området. Cirka 70 - 75 ungar får mat varje vecka. Dessutom tar de hand om 12 barn som tack vare Skopan (andrahandbutik) i Upplands Väsby får sin skolgång betald. Att jag berättar att det är en kristen församling i Shantinagar är för att ni ska veta att vi samarbetar med alla goda krafter som verkar för barnens väl och ve. Oavsett de är hinduer, buddhister, kristna eller inte bekänner sig till någon religion alls.

Med på bilden är vår medarbetare Hari i förgrunden och tillsammans med Bijaye och Jyoti i Shantinagar är också vår vän Jenny Adhikari från Beyond Borders - Ethical Adventures Nepal.
Jenny är mycket aktiv i projekten i Salyantar där kvinnorna som hugger sten fick skyddsutrustning tack vare henne. Till hösten kommer Jenny också att ta med en turistgrupp till byn Maghi Gaun för att visa en nepalesisk by utanför turiststråken och ge en fin bild av vad småskaligt biståndsarbete innebär för en by som går från misär till självförsörjning tack vare er alla som bidrar ekonomiskt till vårt arbete i Föreningen för gatubarn i Nepal och vår systerorganisation Gayatri Fund.

Eva Holmberg Tedert
... Se merSe mindre

Visa på facebook

Vill delge er fortsättningen i byn Maghi Gaun i Nuwakot. I den här byn har Föreningen för gatubarn i Nepal förenat sina krafter med Gayatri Fund och efter att byn först fick vattenpump så barnen kunde gå i skolan istället för att bära vatten skänkte Pantbanken Sverige AB getter till kvinnokooperativet bestående av 30 kvinnor i byn. Och nu är det avslutande steget klart: Kvinnorna har fått utbildning i biodling och därefter 30 bikupor och all utrustning som behövs, som honungsslunga, rökmaskiner och allt som behövs. Detta är ett jättelyft för en by där alla barnen numera går i skolan och byn är på väg mot självförsörjning. De vuxna kvinnorna är nästan alla anlfabeter men de förstår värdet av utbildning och jobbar stenhårt för att deras barn ska få en bra framtid.
Eva
... Se merSe mindre

Visa på facebook

Stort TACK till SPF i Hille, norr om Gävle, för att ni varje år stöttar våra barn i Nepal. Det är alltid lika trevligt att få komma till er och berätta hur det går. I år, särskilt tack till Ann-Britt som sytt vackra bokmärken som såldes till förmån för Nepal.
Eva
... Se merSe mindre

Visa på facebook